Doelstelling

Onze doelstelling is het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking in de regio Nyahururu, Central Kenya, Afrika. In het bijzonder het verbeteren van de onderwijskundige voorzieningen (gebouw, inrichting, onderwijskundig materiaal, sportfaciliteiten van de Gikeno Primary School) en de levensstandaard (onderdak, onderwijs, voeding, gezondheid, persoonlijke aandacht en -ontwikkeling) van de op de Gikeno Primary School ingeschreven leerlingen.

content image

Dit met als doel deze leerlingen de mogelijkheid te geven om als volwaardige participanten aan de maatschappij te laten deelnemen. Het verbeteren van de voorwaarden voor de staf van de Gikeno Primary School draag hier in belangrijke mate aan bij evenals de verbetering van het onderwijskundig niveau.